• Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image
 • Slider image

¿Qué es Viphoto?

Existe cierta distancia entre las oportunidades que ofrecen los diversos agentes que operan en los mercados de la fotografía y los/as fotógrafos/as a quienes gustaría vender su obra de autor/a. Estos/as no encuentran el medio de entrar en el circuito, a pesar de poseer una obra artística interesante. Por otra parte, las cualidades referenciales y/o poéticas de la imagen fotográfica, convierten este medio en un arte accesible, tanto a los ojos más expertos como al espectador medio, agradable de consumir culturalmente y, gracias al amplio abanico de posibilidades de formatos y materiales, económicamente viable.

Uniendo estos dos factores, es decir, divulgación de la fotografía contemporánea como ente cultural enriquecedor, y deseo de intermediación entre autores/as emergentes y público en general, nace la 6ª Feria Viphoto de fotografía contemporánea. Mediante el formato de Feria, Viphoto pondrá en relación a fotógrafos/as emergentes con público, ofreciendo así la posibilidad de un espacio donde favorecer el consumo de arte. De esta manera los/as artistas y el público podrán charlar sobre la obra expuesta, y gracias a las conferencias que se realizarán como complemento del evento, el público obtendrá la información necesaria para poder adquirir una obra de arte fotográfica con todas las garantías de autenticidad y conservación.

 

Bere lana saldu nahi duten artista eta argazkilaritzaren merkatuan diharduten eragile ezberdinek eskaintzen dituzten aukeren artean nolabaiteko aldea dago. Artistek, nahiz eta lan interesgarriak ekoiztu ez dute zirkuituan sartzeko modua aurkitzen. Bestalde, argazkiaren bidezko irudiak dauzkan ezaugarri poetiko zein erreferentzialek euskarri hau eskura dagoen arte bat bihurtzen dute, bai begi jakitunarentzat bai ikusle ertainarentzat. Honetaz gain, kulturalki era atseginean kontsumitu ohi den euskarria da, eta ekonomikoki eskuragarria ere, formatu eta material ezberdinak erabiltzeko daukan malgutasunagatik.

Bi ezaugarri hauek lotuz, hau da, argazkilaritza garaikidea izate kultural aberatsa bezala eta azaleratzen ari diren artista eta gainontzeko publikoaren artean bitartekari izateko nahiarekin, argazkilaritza garaikideko Viphoto 6. Azoka jaiotzen da Azoka egitura batekin, Viphotok harremanetan jarriko ditu azaleratzen ari diren argazkilariak publikoarekin, artea kontsumitzeko espazioa sustatuz. Horrela, artistek eta publikoak erakutsiko den artelanen inguruan solasaldiak izateko aukera izango dute, eta Azoka osatzeko ospatuko diren tailer eta hitzaldiei esker, publiko horrek kontserbazio eta benekotasun berme guztiekin lan bat erosteko beharrezkoa izaten den informazioa lortu ahal izango dute.

 

ORGANIZA / ANTOLATZEN DU

La Sociedad Fotográfica Alavesa-Arabako Argazkilaritza Elkartea, asociación, sin ánimo de lucro, cuyo fin principal es fomentar el conocimiento y la divulgación de la fotografía, surge como alternativa a la desaparecida Sección de Fotografía del antiguo Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava, y se constituye como tal en el año 1993. Desde ese momento y hasta el día de hoy su evolución ha sido constante, gracias al esfuerzo y la ilusión de todos/as los/as socios/as que la componen.

Arabako Argazkilaritza elkartea, etekinik gabeko elkartea, zeinak argazkilaritzaren ezagutza eta hedapena duen xedetzat, Arabako Foru Aldundiko aintzinako Kultru Kontseiluko Argazkilaritza Saileko alternativa bezala sortzen da, 1993.ean. Momentu hortatik bertatik hasita, eta gaur egun arte, bere bilakaera jarraia izan da, osatzen duten kide guztion ahalegin eta ilusioari esker.

EQUIPO / EKIPOA

 

Pilar G. Barco

Gestión, coordinación, redes sociales
Gestio, koordinazioa, sare sozialak

Javier Barrio

Logística
Logistika

Jonathan Alonso

Voluntario
Boluntarioa

Gemma Besa

Coordinadora Sala Amàrica
Amarica aretoko koordinatzailea

Jesus Santos

Voluntario
Boluntarioa

Iñaki Domingo

Asesor y Comisario de arte
Aholkulari eta komisario art

Iratxe Goikoetxea

Voluntaria, traductora
Boluntarioa, itzultzaile

Jon Gorospe

Asesor
Aholkuaritza

Dani Rivas

Voluntario
Boluntarioa

PATROCINAN / BABESLEAK

 

MEDIOS / HEDABIDEAK

 

COLABORADORES / KOLABORATZAILEAK

 

FOTÓGRAFOS COLABORADORES / ARGAZKILARI KOLABORATZAILEAK

 

This site is protected by WP-CopyRightPro